KuriaKURIA METROPOLITALNA W LUBLINIEczynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 - 14.00
(z wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych)
adres:
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
skr. poczt. 198
20-105 Lublin
telefon centrali:
+ 48 81 532 10 58
+ 48 81 532 10 59

dyżury księży biskupów w kurii:

w miesiącu lipcu dyżur pełni:
bp Mieczysław Cisło
wtorek - piątek:  w godz. 9.00 -10.00
dla kapłanów - dostępny także poza godzinami przyjęć w SeminariumArchidiecezja Lubelska - Kuria Metropolitalna w Lublinie

do góry strony